Studentské organizace 2020

Prezentace studentských organizací tvoří již tradičně nedílnou součást programu akcí majáles i MEET UP na začátku semestru a ani letošní podzim samozřejmě nebude výjimkou. V rámci odpoledního programu se můžete těšit na interaktivní prezentace desítek studentských organizací, které vám přiblíží svou činnost a pokusí se vás lapit do svých řad. Všechny prezentace na vás budou čekat v prostorách Uměleckého centra UP – Konviktu (dle počasí venku či ve vnitřních prostorách). 

 

ASOCIACE STUDENTŮ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

Spolek zřízený při Ústavu speciálně-pedagogických studií Pedagogické fakulty UP, který usiluje o zvýšení informovanosti o problematice zdravotního postižení mezi studenty a veřejností. Mezi hlavní aktivity této asociace patří organizace přednášek, seminářů, workshopů a diskusních setkání.

 

UDRŽITELNÝ PALACKÝ

Studentská iniciativa, která věří, že by univerzity měly jít příkladem v udržitelnosti a být zdrojem inspirace pro své studenty. Univerzitní prostředí by podle jejích členů mělo být místem, které je environmentálně udržitelné, sociálně spravedlivé a ekonomicky efektivní. Vize se pomalu stává skutečností. Udržitelný Palacký má za sebou organizaci několika úspěšných promítání a besed, spolupořádání festivalu Země na talíři, akce Ukliďme Česko, analýzu odpadového hospodářství a implementaci třídících tašek na kolejích. Iniciativa také založila online platformu ke sdílení jídla mezi studenty, studentskou komunitní zahradu Václavku, vybudovala Freeshop a také rozjela projekt Dolej si. V současné době se mimo jiné také zaměřuje na problematiku systemických změn v univerzitním prostředí.

 

ESN UP OLOMOUC

Erasmus Student Network UP Olomouc je jedním z více než 500 studentských klubů, které se starají o zahraniční studenty během jejich studijního pobytu v celkem 42 zemích. Cílem organizace je seznámit zahraniční studenty s českou kulturou, zvyky a tradicemi. Díky tzv. buddy systému najde každý student svého olomouckého „buddíka“, který mu pomůže s přípravou na pobyt v České republice a s jeho prvními dny v Olomouci. Během celého roku pak dobrovolníci z ESN UP Olomouc připravují pro zahraniční studenty mnoho volnočasových aktivit.

 

STUDIUM ARTIUM

StuArt je platformou pro výtvarnou tvůrčí interakci, která poskytuje podporu studentům uměnovědných, uměleckých a příbuzných kulturně-historických oborů. Spolek se realizacemi vlastních projektů (výstavy, přednášky, exkurze, Studium Artium Magazín, Cyklozávod za památkami Olomouce, Humans of Olomouc…) a partnerských projektů (Noc kostelů, Muzejní noc, Dny evropského dědictví…) zaměřuje na podporu a rozvoj studentů, oboru dějin umění, jakož i umění samotného. Podílí se tak na kulturní sféře nejen v rámci UP, ale i města Olomouce.

 

HELENA V KRABICI

Studentský časopis Univerzity Palackého, který přináší novinky z univerzitního světa, Olomouce a kulturního i veřejného života. Vychází jako čtrnáctideník v tištěné formě a má také webové stránky helenavkrabici.cz . Helenu naleznete na parapetech svých kateder a fakult, ve frontě v menze, na kolejích, ve vybraných kavárnách a na jiných různých místech v Olomouci. Redakci tvoří studenti žurnalistiky, či příbuzných oborů, a další nadšenci.

 

AIESEC OLOMOUC

Cílem největší studentské mezinárodní organizace je rozvoj vůdčích a tvůrčích schopností mladých lidí prostřednictvím leadership programů či zprostředkování zahraničních pracovních a dobrovolnických stáží. Olomoucká pobočka AIESEC má přibližně 30 členů. Mezi její nejúspěšnější projekty patří například Orientation days, přípravný seminář pro nastupující studenty UP nebo EDISON, zaměřený na mateřské, základní a střední školy, kde působí zahraniční stážisté a seznamují žáky s kulturou svých zemí.

 

ISHA

International Students of History Association Olomouc je studentská organizace působící na katedře historie FF UP. Pořádá nejrůznější akce určené nejen studentům historie – například filmový a diskuzní klub, historické exkurze atd. Soustředí se na zapojení zahraničních studentů do života katedry historie, stará se o navázání kontaktů mezi nimi a českými studenty, umožňuje zúčastnit se mezinárodních akcí v rámci ISHA International, jejíž členskou sekcí olomoucká organizace je.

 

FOREIGNERS

Agentura usnadňující zahraničním pracovníkům a studentům přesun z jejich země do ČR. Cizincům se zájmem o přesun do naší země za prací nebo studiem pomáhá, aby se tady cítili jako doma. Zvyšuje vzájemné porozumění mezi odlišnými kulturami a společně posouvá svět dopředu. Mezi klienty Foreigners jsou cizinci z celého světa, kteří v České republice pracují nebo studují. Jedná se o zaměstnance nadnárodních firem i studenty, kteří tu absolvují celé vysokoškolské studium. A firemní vize? Feel at home with us, understand different, life full of possibilities.

 

KONFUCIŮV INSTITUT

Posláním Konfuciova institutu je podporovat spolupráci v oblasti výuky čínského jazyka a představovat čínskou kulturu a tradice. Konfuciův institut Univerzity Palackého v Olomouci byl založen v roce 2007 jako první svého druhu v České republice. Univerzita tímto navázala na dlouhodobou tradici výuky čínského jazyka v Olomouci. V současné době pro studenty UP i širokou veřejnost institut nabízí kromě kurzů čínského jazyka také nejrůznější kulturní, umělecké a naučné akce.

 

PEVNOST POZNÁNÍ

Chemici z Pevnosti poznání se blýsknou i na Olomouckém majálesu a vás čeká nevšední zážitek. Umíme měnit barvy i hlasy, vyrábět pivo i výbušniny a nažhavit vás pro vědu. Chybět nebudou ani ohnivé pokusy. Navíc si na vlastní kůži vyzkoušíte chlad kapaliny téměř nepředstavitelné teploty −196 °C. To vše bezpečně a pod odborným dohledem našich animátorů. Těšíme se na vás!

 

VĚDECKOTECHNICKÝ PARK UP

Centrum pro inovace a transfer technologií Univerzity Palackého. Spojuje firmy s univerzitou a zpřístupňuje nové technologie. VTP UP tvoří 12členný tým, který miluje kvalitní kafe a koblížky z chomoutovské pekárny pana Ptáčníka a snaží se v práci co nejvíc smát. Vytváří svobodomyslné prostředí pro své klienty, přispívá k růstu ekonomické úrovně Olomouckého kraje, podporuje rozvoj inovativních firem a vznik spin-off a start-up firem s důrazem na využití potenciálu Univerzity Palackého v Olomouci. Podporuje spolupráci při uplatňování výsledků vědy a výzkumu v komerční sféře a přenáší potřeby komerční sféry do vědecko-výzkumných pracovišť.

 

PAF 

PAF je kurátorská platforma, mezi jejíž hlavní aktivity patří pořádání festivalů (PAF Olomouc, PAF New York, PAF Ostopovice, PAF Praha), koncertů, výstav a projekcí, ale také publikační a distribuční činnost (Edice PAF, PAF Aport). V průběhu uplynulých dvou dekád se PAF rozvinul v label zahrnující mezinárodní síť umělců, kurátorů a událostí. Mezi prvotní východiska patří vztah filmové animace, vizuálního umění a hudby, pohyblivý obraz filmu a videa (od avantgardního filmu přes expanded cinema až po rozšířené pole internetu nebo klubové hudby). Souběžně s akcelerujícím vývojem audiovizuálního umění v uplynulých dvou dekádách se přidaly fenomény spjaté s virtuálním prostorem, performativním uměním, herním designem nebo módou.

 

CECH STUDENTŮ HISTORIE

Spolek dobrovolníků z řad studentů a absolventů Katedry historie v Olomouci vznikl v roce 2007. Jeho hlavním záměrem je pořádání kulturních, odborných a společenských akcí pro studenty Katedry historie, ale i ostatní zájemce. Pořádáme tyto akce: pasování prvního ročníku, Odborné kvízy (Starověký, Biblický), studentské konference, večer deskových her, garden party… V letošním roce chystáme odborné exkurze. To vše napomáhá utvářet přátelské vztahy nejen mezi studenty různých ročníků, ale i mezi vedením katedry.